„Badania struktur warstwowych kompozytów polimerowych”, nr SKN/SP/496589/2021

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od 23 czerwca 2021 r. realizuje projekt pt. „Badania struktur warstwowych kompozytów polimerowych”. Fundusze na realizację projektu w wysokości 70 000,00 zł zostały pozyskane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Celem projektu jest wdrożenie przez studentów – członków Studenckiego Koła Naukowego Rotor innowacyjnych rozwiązań oraz materiałów do konstrukcji pojazdu ekologicznego. W ramach działań zostanie opracowany optymalny sposób łączenia konstrukcji podwozia samonośnego wykonanego z laminatów warstwowych z elementami układu jezdnego. Badaniom zostaną poddane kompozyty polimerowe wykonane z włókna węglowego i węglowo-aramidowego oraz przekładek aramidowych. Członkowie koła zapoznają się z dostępnymi technologiami tworzenia laminatów oraz stosowanymi rozwiązaniami pozwalającymi na montowanie do tego typu konstrukcji elementów obciążających je siłami zewnętrznymi. Celem dobrania odpowiednich konfiguracji materiałowych konieczne będzie wykonanie próbek oraz poddanie ich badaniom. Na podstawie badań wytrzymałościowych i termowizyjnych opracowany zostanie optymalny dla danego stanu naprężeń kompozyt warstwowy oraz sposób łączenia struktur kompozytowych z elementami obciążającymi konstrukcję. Członkowie koła na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności zaprojektują i wykonają część samonośnego podwozia wraz z elementami układu jezdnego ekopojazdu startującego w międzynarodowych zawodach. Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.