Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie – Rekrutacja


Rekrutacja do III edycji projektu

 Rekrutacja do II edycji projektu 

„Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”

Od 24 września do10 października 2019 r. (do godz. 15.30) prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”.

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy studentki/ów II roku kierunku Pielęgniarstwo.

W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

Co daje udział w projekcie?

Uczestnicy projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci:

– stypendium zamawianego w wysokości 660,00 zł (10 osób), 600,00 zł (10 osób) i 550,00 zł (10 osób);

– dodatkowych płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godz. ( 1 m-c) na oddziałach onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie – wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł za m-c praktyki;

– refundację kosztów dojazdu na praktyki lub zakwaterowania;

– dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z dziedziny onkologii;

– dla najlepszych zatrudnienie w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.

Harmonogram działań w projekcie:

1.    Stypendia zamawiane wypłacane będą uczestnikom projektu (30 osób) od III do VI semestru studiów.

2.    Dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z dziedziny onkologii:

IV semestr studiów

Profilaktyka chorób nowotworowych – wykład 10 godz. + ćwiczenia 10 godz.

V semestr studiów

Medycyna dodatkowa i alternatywna u chorych onkologicznych – wykład 15 godz. 

VI semestr

Postepowanie pielęgniarskie w leczeniu żywieniowym chorych onkologicznych – wykład 5 godz.

VII semestr

Jakość w pielęgniarstwie onkologicznym – wykład 20 godz. VII

Udział pielęgniarki we współczesnych metodach leczenia nowotworów – wykład 20 godz. VII

3. Dodatkowe płatne praktyki zawodowe w wymiarze 160 godz. (1 m-c) na oddziałach onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie – VII semestr studiów. Wynagrodzenie za praktyki w wysokości 2 000,00 zł za miesiąc + refundacja kosztów dojazdu na praktyki lub zakwaterowania.

Dokumenty rekrutacyjne:

Rekrutacja do II edycji projektu

Rekrutacja do II edycji projektu 

„Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”

Od 24 września do10 października 2018 r. (do godz. 15.30) prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”.

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy studentki/ów II roku kierunku Pielęgniarstwo.

W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

Co daje udział w projekcie?

Uczestnicy projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci:

– stypendium zamawianego w wysokości 660,00 zł (10 osób), 600,00 zł (10 osób) i 550,00 zł (10 osób);

– dodatkowych płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godz. ( 1 m-c) na oddziałach onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie – wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł za m-c praktyki;

– refundację kosztów dojazdu na praktyki lub zakwaterowania;

– dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z dziedziny onkologii;

– dla najlepszych zatrudnienie w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.

Harmonogram działań w projekcie:

1.    Stypendia zamawiane wypłacane będą uczestnikom projektu (30 osób) od III do VI semestru studiów.

2.    Dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z dziedziny onkologii:

IV semestr studiów

Profilaktyka chorób nowotworowych – wykład 10 godz. + ćwiczenia 10 godz.

V semestr studiów

Medycyna dodatkowa i alternatywna u chorych onkologicznych – wykład 15 godz. 

VI semestr

Postepowanie pielęgniarskie w leczeniu żywieniowym chorych onkologicznych – wykład 5 godz.

VII semestr

Jakość w pielęgniarstwie onkologicznym – wykład 10 godz. VII

Udział pielęgniarki we współczesnych metodach leczenia nowotworów – wykład 20 godz. VII

3. Dodatkowe płatne praktyki zawodowe w wymiarze 160 godz. (1 m-c) na oddziałach onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie – VII semestr studiów. Wynagrodzenie za praktyki w wysokości 2 000,00 zł za miesiąc + refundacja kosztów dojazdu na praktyki lub zakwaterowania.

Dokumenty rekrutacyjne:


Rekrutacja do I edycji projektu

Rekrutacja do projektu

„Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”

Od 25 września do6 października br. (do godz. 15.30) prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”.

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy studentki/ów II roku kierunku Pielęgniarstwo.

W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

Co daje udział w projekcie?

Uczestnicy projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci:

– stypendium zamawianego w wysokości 660,00 zł (10 osób), 600,00 zł (10 osób) i 550,00 zł (10 osób);

– dodatkowych płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godz. ( 1 m-c) na oddziałach onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie – wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł za m-c praktyki;

– refundację kosztów dojazdu na praktyki lub zakwaterowania;

– dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z dziedziny onkologii;

– dla najlepszych zatrudnienie w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.

Harmonogram działań w projekcie:

1.    Stypendia zamawiane wypłacane będą uczestnikom projektu (30 osób) od III do VI semestru studiów.

2.    Dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z dziedziny onkologii:

IV semestr studiów

Profilaktyka chorób nowotworowych – wykład 10 godz. + ćwiczenia 10 godz.

V semestr studiów

Medycyna dodatkowa i alternatywna u chorych onkologicznych – wykład 15 godz. 

VI semestr

Postepowanie pielęgniarskie w leczeniu żywieniowym chorych onkologicznych – wykład 5 godz.

VII semestr

Jakość w pielęgniarstwie onkologicznym – wykład 10 godz. VII

Udział pielęgniarki we współczesnych metodach leczenia nowotworów – wykład 20 godz. VII

3. Dodatkowe płatne praktyki zawodowe w wymiarze 160 godz. (1 m-c) na oddziałach onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie – VII semestr studiów. Wynagrodzenie za praktyki w wysokości 2 000,00 zł za miesiąc + refundacja kosztów dojazdu na praktyki lub zakwaterowania.