Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie – Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

 

Harmonogram zajęć „Udział pielęgniarki we współczesnych metodach leczenia nowotworów” – Edycja C

Harmonogram zajęć „Jakość w pielęgniarstwie onkologicznym” – edycja C

Harmonogram szkolenia „Medycyna dodatkowa i alternatywna u chorych onkologicznych”

Harmonogram zajęć „Postepowanie pielęgniarskie w leczeniu żywieniowym chorych onkologicznych” – edycja C

Harmonogram zajęć „Udział pielęgniarki we współczesnych metodach leczenia nowotworów” – edycja B

Harmonogram zajęć „Jakość w pielęgniarstwie onkologicznym” – edycja B

Harmonogram ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych

Harmonogram szkolenia „Medycyna dodatkowa i alternatywna u chorych onkologicznych”

Harmonogram zajęć „Profilaktyka chorób nowotworowych”

Harmonogram zajęć „Udział pielęgniarki we współczesnych metodach leczenia nowotworów” – Edycja A

Harmonogram zajęć „Jakość w pielęgniarstwie onkologicznym” – Edycja A

Harmonogram ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych

Harmonogram zajęć „Postępowanie pielęgniarskie w leczeniu żywieniowym chorych onkologicznych”

Harmonogram zajęć „Profilaktyka chorób nowotworowych”

Harmonogram szkolenia „Medycyna dodatkowa i alternatywna u chorych onkologicznych”

Harmonogram szkolenia „Warsztaty z psychoonkologii” 

Harmonogram zajęć „Profilaktyka chorób nowotworowych” – Edycja A

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie” 

 Aktualizacja harmonogramu wsparcia w projekcie