Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie – Aktualności