Studia dualne na kierunku Automatyka i robotyka


Stypendia zamawiane dla studentów kierunku Automatyka i robotyka KPU w Krośnie

Do 20 października 2022 r. studenci II roku studiów na kierunku Automatyka i robotyka, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium zamawianego za wyniki w nauce na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023.

Stypendium jest przyznawane w ramach przedsięwzięcia Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka w projekcie „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Stypendium w semestrze zimowym zostanie przyznane na okres pięciu miesięcy od października 2022 do lutego 2023 włącznie.

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu.

Obliczoną na wniosku średnią należy potwierdzić w Sekretariacie Instytutu Politechnicznego (ul. Wyspiańskiego 20, Krosno).

Wnioski należy składać do 20 października 2022 r. w Sekcji zarządzania projektami, która znajduje się w Rektoracie (Rynek 1, Krosno), pokój nr 11.

Regulamin oraz wzór wniosku poniżej: