Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych


Film promocyjny – zajęcia dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia „Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych”

Prezentujemy film promocyjny, który powstał podczas I Edycji zajęcia dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych.


I Edycja zajęć dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych

17 października 2022 r. w murach Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie ruszyła II Edycja zajęć dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia „Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych”.

W II Edycji zajęć utworzono 7 grup spośród uczniów krośnieńskich szkół podstawowych, w ramach 7 modułów dla dwóch kategorii wiekowych:

 • Zajęcia dla uczniów klas 1-4:
  • „Eksperymentalne poznawanie świata”,
  • „Matematyka i już wiesz!”,
  • „Programowanie i robotyka”,
  • „Krok w przedsiębiorczość”.
 • Zajęcia dla uczniów klas 5-8:
  • „Informatyka – programowanie”,
  • „Eko-Technika”,
  • „Kreator przedsiębiorczości”.

Cele ogólne realizowanych zajęć to rozbudzanie zainteresowań technicznych i podniesienie kompetencji miękkich uczestników/-czek zajęć w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwijanie zainteresowań informatycznych, matematyczno-przyrodniczych.

Zajęcia w ramach II Edycji potrwają do czerwca 2023. W czerwcu 2023 odbędzie się również Piknik rodzinny, który będzie podsumowaniem całego cyklu różnych tematycznie zajęć i jednocześnie będzie okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i pogłębienia społecznych więzi oraz współpracy wśród osób realizujących przedsięwzięcie, uczniów biorących udział w zajęciach i ich rodziców.

Poniżej zamieszczane będą harmonogramy zajęć na poszczególne miesiące realizacji II Edycji.


Piknik na zakończenie I Edycji zajęć

W dniu 22 czerwca 2022 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 na dziedzińcu budynków Uczelni przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 odbył się Piknik dla uczestników I Edycji zajęć w ramach przedsięwzięcia Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych.

W Pikniku uczestniczyli uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych, którzy od marca do czerwca byli uczestnikami zajęć organizowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie w ramach projektu „K+R+O+S+N+O” wraz z opiekunami-nauczycielami z poszczególnych szkół. Do udziału w Pikniku zaproszeni byli również opiekunowie, rodzice i dziadkowie uczniów.

Podczas Pikniku dopisała piękna słoneczna pogoda, co pozwoliło na realizację interesujących warsztatów na świeżym powietrzu. Nasi nauczyciele akademiccy zorganizowali 6 stoisk warsztatowych tematycznie odzwierciedlających I Edycję zajęć. Były to warsztaty z programowania, robotyki, ekologii, przedsiębiorczości, eksperymentów przyrodniczych i matematyki. Na każdym stoisku czekała na uczniów naukowa zagadka, w której mogli oni sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji zajęć w ramach projektu.

Poza interesującymi wyzwaniami na stoiskach warsztatowych dla uczestników Pikniku przygotowaliśmy również pyszny poczęstunek.

Piknik upłynął pod znakiem zabawy, nauki i wspaniałej atmosfery.


I Edycja zajęć dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych

15 marca 2022 r. w murach Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie ruszyła I Edycja zajęć dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia „Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych”.

W I Edycji zajęć utworzono 7 grup spośród uczniów krośnieńskich szkół podstawowych, łącznie w zajęciach bierze udział 84 uczniów w ramach 7 modułów dla dwóch kategorii wiekowych:

 • Zajęcia dla uczniów klas 1-4:
  • „Eksperymentalne poznawanie świata”,
  • „Matematyka i już wiesz!”,
  • „Programowanie i robotyka”,
  • „Krok w przedsiębiorczość”.
 • Zajęcia dla uczniów klas 5-8:
  • „Informatyka – programowanie”,
  • „Eko-Technika”,
  • „Kreator przedsiębiorczości”.

Cele ogólne realizowanych zajęć to rozbudzanie zainteresowań technicznych i podniesienie kompetencji miękkich uczestników/-czek zajęć w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwijanie zainteresowań informatycznych, matematyczno-przyrodniczych.

Zajęcia w ramach I Edycji potrwają do czerwca. W czerwcu odbędzie się również Piknik rodzinny, który będzie podsumowaniem całego cyklu różnych tematycznie zajęć i jednocześnie będzie okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i pogłębienia społecznych więzi oraz współpracy wśród osób realizujących przedsięwzięcie, uczniów biorących udział w zajęciach i ich rodziców.

Poniżej zamieszczane będą harmonogramy zajęć na poszczególne miesiące realizacji I Edycji.