Młodzi bliżej biznesu


W dniu 8 kwietnia 2022 r. w Hali Sportowej KPU w Krośnie (ul. Wyspiańskiego 20) odbędą się IX Targi Pracy KPU w Krośnie.

Targi Pracy w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – to cykliczne wydarzenie informacyjno-promocyjne dla firm, organizowane na terenie uczelni przez Biuro Karier i Praktyk KPU w Krośnie.

W ramach IX Targów Pracy KPU w Krośnie jako wystawcy udział wezmą firmy i instytucje z regionu, co umożliwi studentom, absolwentom, uczniom klas maturalnych oraz osobom poszukującym zatrudnienia kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz umocnienie wzajemnej współpracy i promocji przedsiębiorców w środowisku akademickim.

W dniu 30 marca 2022 r. jako wydarzenie w ramach Targów Pracy odbędzie się w Wykład motywacyjny skierowany do uczniów krośnieńskich szkół ponadpodstawowych, studentów i absolwentów oraz osób bezrobotnych.

Podczas IX Targów Pracy organizowane będą również warsztaty: Coaching Kariery / Kocham swoja pracę! oraz Najważniejsze kompetencje pracowników sektora turystycznego.

Ważnym elementem Targów Pracy będzie również Seminarium Branżowe pn. Kluczowe kompetencje pracownika w dobie Przemysłu 4.0.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie IX Targów Pracy KPU w Krośnie.