O projekcie

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie jest Partnerem Urzędu Miasta Krosna w realizacji projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”

Partner wiodący: Gmina Miasto Krosno

Okres realizacji projektu: 9 lipca 2021 r. – 30 kwietnia 2024 r.

Cele projektu: Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców. 

Program: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Wartość całkowita projektu: 17 757 066,33 PLN

Wartość dofinansowania: 15 328 498,86 PLN

Pozostali partnerzy projektu: Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie, Stowarzyszenie B-4, Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja ULTRA, Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS, Stowarzyszenie Kogel Mogel, Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej, Miasto Gdynia.

W ramach projektu KPU Krosno realizuje następujące przedsięwzięcia:

  • Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka – głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Zadanie będzie realizowane we współpracy z przedsiębiorcami, którzy dzięki dualnemu systemowi kształcenia będą mieli realny wpływ na kształcenie przyszłych pracowników. Studenci studiów dualnych, poprzez możliwość pogłębiania efektów kształcenia w trakcie realizacji staży w realnym środowisku pracy, będą lepiej przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań zawodowych.
  • Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych – rozbudzanie zainteresowań technicznych, informatycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności i krytycznego myślenia, poprzez innowacyjne zajęcia w KPU. Młodzież z krośnieńskich szkół podstawowych będzie mogła uczestniczyć m.in. w warsztatach z programowania i robotyki, przedsiębiorczości, matematyki, eksperymentów przyrodniczych, ekologii.
  • Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie – zajęcia dla młodzieży szkół średnich, mające na celu rozwijanie kompetencji technicznych, informatycznych i zwiększanie szans na rynku pracy. Obejmują przede wszystkim: inspirujące i pobudzające intelektualnie wykłady, organizację hackatonów – maratonów programistycznych, konkursy „escape room”, konkursy dla przyszłych inżynierów, zawody e-sportowe, olimpiady tematyczne i współpracę kół naukowych ze szkołami.
  • Młodzi bliżej biznesu – realizacja zadania ma na celu powiązanie systemu edukacji z potrzebami lokalnej gospodarki: większe zorientowanie uczelni na kształcenie praktyczne, wzrost inicjatyw start-upowych i działalności gospodarczej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów i studentów, umacnianie współpracy z przedsiębiorcami. Uczelnia zorganizuje targi pracy oraz seminaria branżowe na styku edukacji akademickiej i biznesu, dotyczące nowych technologii, wdrażania nowoczesnych systemów produkcyjnych oraz zmian związanych z Przemysłem 4.0.