Program

19 maja 2022

8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:45 – 10:00 Otwarcie sympozjum – dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – Rektor KPU w Krośnie

Przywitanie uczestników konferencji – dr Małgorzata Górka, p.o. Dyrektora Instytutu Zdrowia i Gospodarki

10:00 – 10:30 Wykład inaugurujący Andrew Sykes, PhS, Simulation and educatin centre manager, Clinical Skills and Simulation Centre (CSSC) at Royal Brompton Hospital in London, The future of simulation (wykład zdalny)

10:30 – 11:00 Amanda Wilford, Senior Lecturer, Patient Safety and Simulation School of Health, Science and Wellbeing Staffordshire Uniwersity UK, Simulation: The art and science: A Nurse’s Journey (wykład zdalny)

11:00 – 11:15 dr hab. Mariola Głowacka prof. MUP – Wydział Nauk o Zdrowiu, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Kierunki rozwoju symulacji medycznej w szkolnictwie wyższym (wykład zdalny)

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13.00 SESJA PLENARNA

BADANIA NAUKOWE DOTYCZĄCE SYMULACJI W NAUKACH O ZDROWIU I NAUKACH MEDYCZNYCH

11:30 –12:00 dr hab. Danuta Zarzycka prof. KPU – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
mgr Katarzyna Studnicka – Zakład Pielęgniarstwa, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Badania symulacji w pielęgniarstwie – systematyczny przegląd literatury

12:00 – 12:30 dr Tomasz Ilczak – Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku Białej,
Cpr Quality oficer. Badanie jakości prowadzonej resuscytacji w warunkach symulowanych

12:30 – 13:00 dr hab. Paweł Więch, prof. UR – Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Związek pomiędzy wybranymi komponentami składu ciała a parametrami resuscytacji krążeniowo-oddechowej wśród pielęgniarek: badanie obserwacyjne w warunkach symulowanych

13:00 –14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00 SESJA PLENARNA

SYMULACJA W OPIECE ZDROWOTNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE- WYMIANA POGLĄDÓW I DOŚWIADCZEŃ

14:00 – 14:30 dr Anna Piskorz – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
Znaczenie symulacji medycznej w kształceniu umiejętności współpracy w zespole studentów kierunku pielęgniarstwo (I stopień)

14:30 – 15:00 dr Agnieszka Kruszecka-Krówka – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Symulacja medyczna w pielęgniarstwie pediatrycznym

15:00 –15:30 dr Marek Dąbrowski – Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
mgr Aleksandra Steliga – Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Akademia Pomorska w Słupsku
Jakimi narzędziami symulacja medyczna rozpoczyna nowy etap edukacji klinicznej? (wykład zdalny)

15:30 –16:00 Alvaro Clemente Vivancos – Lead for Advanced Nursing Practice at Parc de Salut Mar- Hospital del Mar, Barcelona, Back to future: What I’d like have known before (wykład zdalny)

16:15 – 16:30 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia sympozjum

Sesja plakatowa/posterowa adresowana dla studentów.

20 maja 2022

9:30 – 11:00 SESJA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA W CSM

9:30- 10:00 mgr Jakub Zalewski – Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski, Akcja kooperacja – technik symulacja

10:00- 10:30 Andrew Sykes, PhS, Simulation and educatin centre manager, Clinical Skills and Simulation Centre (CSSC) at Royal Brompton Hospital in London Staffing a simulation centre a UK experience (wykład zdalny)

10:30 – 11:00 mgr Agnieszka Żeromska-Michniewicz – Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersytet Zielonogórski

Zarządzanie Centrum Symulacji Medycznej – sukcesy i niepowodzenia. Na przykładzie Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego (wykład zdalny)

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11.15 -12.30 SESJA PLENARNA

SYMULACJA W KSZTAŁCENIU NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH – prace zgłoszone przez uczestników sympozjum

12:30 :13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 16:30 Warsztaty

Warsztaty dla uczestników sympozjum (w warsztatach mogą brać udział uczestnicy niebędący studentami)

 1. Praca technika zaczyna się od śmietnika
  mgr Piotr Kubacki, Krzysztof Buczkowski – Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 2. Moulage- Kto to robi i czy warto?
  mgr Joanna Grzesik-Gąsior – Centrum Symulacji Medycznej, Zakład Położnictwa, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,
  mgr Mateusz Ptak – Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski
 3. NPWT, larwy, scrapping – leczenie ran – symulowanie
  mgr Katarzyna Lisowicz – Zakład Pielęgniarstwa, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 4. Zastosowanie symulacji w kształceniu umiejętności przywódczych w pielęgniarstwie
  dr Jadwiga Klukow – Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Warsztaty dla studentów

 1. Obalanie mitów w pracy pielęgniarki/pielęgniarza
  Mateusz Sieradzan – pielęgniarz systemu, ratownik medyczny, autor profilów „Pan Pielęgniarka” w mediach społecznościowych
 2. Arteterapia w pracy pielęgniarki z pacjentami odczuwającymi emocje
  mgr Katarzyna Borkowska – muzykoterapeutka, licencjonowana arteterapeutka

16:30 Zakończenie konferencji

Limit miejsc: 70, decyduje kolejność zgłoszeń.