III Sympozjum CSM – O projekcie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od 1 listopada 2021 r. realizuje projekt pt. III Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu na kierunkach medycznych”. Fundusze na realizację projektu w wysokości 55 250,00 zł zostały pozyskane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Celem III Sympozjum Symulacji Medycznej jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych związanych z symulacją w opiece zdrowotnej. Ponadto konferencja będzie płaszczyzną do wymiany doświadczeń i integracji środowiska symulacyjnego, nie tylko medycznego, ale także studenckiego i administracyjnego czy technicznego. Działania centrum symulacji wymagają znacznych zasobów ludzkich. Technicy, aktorzy, pracownicy socjalni, psychologowie i eksperci od czynników ludzkich to tylko niektórzy specjaliści zaangażowani w centrum obok pielęgniarek,  położnych, ratowników medycznych czy lekarzy. 
Celem liderów centrów symulacji jest nieustanne dostarczanie wysokiej jakości treści w edukacji i symulacji, utrzymanie niskich kosztów.

Symulacja medyczna to obecnie bardzo szybko rozwijająca się metoda kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Stwarza możliwość uczenia się i oceny umiejętności klinicznych na różnych poziomach edukacji danego kierunku, np. pielęgniarstwa, położnictwa czy ratownictwa medycznego. Głównym celem symulacji jako metody kształcenia jest poprawa jakości opieki i zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta. Ponadto symulacja korzystanie wpływa na uczniów, nauczycieli oraz wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w jej przebieg (WHO, 2018).

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Limit miejsc: 70 – decyduje kolejność zgłoszeń.