Podsumowanie Targów Pracy w PWSZ w Krośnie

Targi zorganizowane zostały przez Biuro Karier PWSZ w Krośnie oraz Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, CEiPM OHP w Krośnie. Tegoroczna edycja Targów Pracy, zgromadziła, najwięcej jak do tej pory, bo 46 wystawców i rekordową liczbę uczestników, którą szacujemy na ponad 1000 osób, w tym absolwentów, studentów PWSZ w Krośnie, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób poszukujących pracy.

Na Targach gościliśmy pracodawców krajowych jak i zagranicznych, w tym największe firmy z naszego regionu. Wystawcy reprezentowali branże: elektroniczną, IT, finansową, przemysłową, produkcyjną, gastronomiczną, lotniczą, meblarską, ubezpieczeniową, motoryzacyjną, metalową, ochrony zdrowia i wiele innych. Zgłoszono również oferty pracy za granicą, w tym również pracy sezonowej w Niemczech, Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych mogły spotkać się z ekspertami z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, czy Miejskiej Komendy Policji w Krośnie.

Uczestnicy/uczestniczki Targów Pracy w PWSZ w Krośnie mieli możliwość pozostawienia swojego CV na wybranych stoiskach wystawienniczych, zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, praktyk i staży, nawiązania pierwszych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz poznania wymagań stawianych kandydatom w procesach rekrutacyjnych.

Organizatorzy przygotowali również szeroką ofertę warsztatów i szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość z Akademickim Biurem Karier w PWSZ w Krośnie” m. in. „Kapitał kariery”, „Budowanie marki osobistej” czy „Student na rynku pracy”. Udział w warsztatach tematycznych był dla uczestników/uczestniczek projektu okazją do doskonalenia umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy.

Osoby odwiedzające Targi miały możliwość uzyskania informacji od pracowników ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, PUP oraz WUP CIiPKZ w Krośnie nt. działalności gospodarczej, zawierania umów o pracę oraz jak napisać CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Głównym celem organizowanych Targów pracy w PWSZ w Krośnie jest pomoc studentom w wejściu na rynek pracy, wraz z możliwością bezpośredniego znalezienia pracy oraz ułatwienia studentom pierwszego kontaktu z pracodawcą.

Targi Pracy w PWSZ w Krośnie z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zarówno wśród odwiedzających, jak i pracodawców, co wskazuje na potrzebę ich organizacji.

Wszystkim wystawcom oraz odwiedzającym Targi dziękujemy za uczestnictwo oraz stworzenie tak niepowtarzalnego wydarzenia. Zapraszamy już za rok!!!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.