Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z zakresu obsługi i utrzymania środowiska teleinformatycznego dla pracowników Zespołu Specjalistów ds. Informatyki KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z zakresu obsługi i utrzymania środowiska teleinformatycznego dla pracowników Zespołu Specjalistów ds. Informatyki KPU w Krośnie.

Liczba miejsc: 2

Termin szkolenia: od 01.08.2021 r. do 31.07.2023 r.

Miejsce szkolenia: platforma internetowa

Tematyka: Szkolenie umożliwi uczestnikom dostęp do aktualnych treści na temat najnowszych technologii między innymi:

 • oprogramowania open source dla przedsiębiorstw,
 • wydajnych systemów Linux,
 • wirtualizacji,
 • automatyzacji,
 • chmur hybrydowych,
 • kontenerów i technologii Kubernetes.
  Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności wymaganych do przygotowania fizycznego środowiska informatycznego niezbędnego do wdrożenia systemów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 14 czerwca 2021 r.:

 1. oświadczenie Uczestnika projektu,
 2. deklaracja Uczestnika projektu,
 3. karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu.

należy składać w Biurze Projektu – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 23 czerwca 2021 r. do godz. 14.00.

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU.

O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc – kolejność zgłoszeń.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu: mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.