Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z szkoleniu z tworzenia dokumentów cyfrowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z tworzenia dokumentów cyfrowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników KPU w Krośnie

Liczba miejsc: 20

Termin szkolenia: 17.11.2021 r.

Miejsce szkolenia: szkolenie w formie zdalnej

Tematyka: Zagadnienia dotyczące narzędzi i technik umożliwiających tworzenie treści dla osób o specjalnych potrzebach. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy/-czki nabędą kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi i technik w celu tworzenia dokumentów cyfrowych (np. elektronicznych kopii dokumentów papierowych, korespondencji elektronicznej) dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 14 czerwca 2021 r.:

  1. oświadczenie Uczestnika projektu,
  2. deklaracja Uczestnika projektu,
  3. karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu.

należy składać w Biurze Projektu – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 9 listopada 2021 r. do godz. 14.00.

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU.

O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc – kolejność zgłoszeń.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.