Ogłoszenie o naborze do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, którzy brali udział w „Szkoleniu podstawowym w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi dla pracowników KPU w Krośnie, którzy brali udział w „Szkoleniu podstawowym w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”.

Na cykl szkoleń składają się następujące szkolenia:

 1. Szkolenie „Wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami psychicznymi”,
 2. Szkolenie „Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości”,
 3. Szkolenie „Techniki radzenia sobie z własnymi, negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających z kontaktu ze studentami z zaburzeniami psychicznymi”,
 4. Szkolenie „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu(ASD)”.

Liczba miejsc: 15

Termin realizacji cyklu szkoleń: 25.02.2022r. oraz 3.03.2022 r.

Miejsce realizacji cyklu szkoleń: szkolenie w formie zdalnej na platformie Google Meet

Tematyka:

 1. Szkolenie „Wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami psychicznymi” – zagadnienia dotyczące trudności edukacyjnych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz możliwości ich wspierania i dostosowania metod do specyficznych potrzeb wynikających z poszczególnych rodzajów zaburzeń psychicznych;
 2. Szkolenie „Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości” – zagadnienia dotyczące rozróżniania agresji i roszczeniowości od zachowań wynikających z zaburzeń psychicznych, a także sposobów reagowania na postawy roszczeniowe i agresywne ze strony studentów;
 3. Szkolenie „Techniki radzenia sobie z własnymi, negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających z kontaktu ze studentami z zaburzeniami psychicznymi” – zagadnienia dotyczące radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, technik behawioralno-poznawczych ograniczających stres w trudnych sytuacjach, diagnozy 4 negatywnych strategii reagowania w trudnej sytuacji, rozwijania umiejętności stosowania 5 pozytywnych strategii ułatwiających kontrolę emocji w trudnej sytuacji., sposobów radzenia sobie z napięciem fizycznym i emocjonalnym, a także sposobów radzenia sobie ze stresem;
 4. Szkolenie „Kontakt ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu(ASD)” – zagadnienia dotyczące charakterystyki zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyfiki funkcjonowania studentów ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych oraz komunikowaniem się z osobami Spektrum Zaburzeń Autystycznych.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 14 czerwca 2021 r.:

 1. oświadczenie Uczestnika projektu,
 2. deklaracja Uczestnika projektu,
 3. karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu.

należy składać w Biurze Projektu – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 16 lutego 2022 r. do godz. 14.00.

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU.

O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc – kolejność zgłoszeń.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *