Ogłoszenie o naborze do udziału w cyklu szkoleń w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim dla pracowników KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w cyklu szkoleń w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim dla pracowników KPU w Krośnie.

Na cykl szkoleń składają się następujące szkolenia:

 1. Szkolenie podstawowe w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim
 2. Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu”
 3. Szkolenie„Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku”,
 4. Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu”,
 5. Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z zaburzeniami mowy”.

Liczba miejsc: 15

Termin realizacji cyklu szkoleń: 28.02.2022 r. oraz 11-12.04.2022

Miejsce realizacji cyklu szkoleń: Szkolenie podstawowe w dniu 28 lutego 2022 r. będzie realizowane w formie zdalnej. Pozostałe moduły w dniach 11-12 kwietnia 2022 r. są zaplanowane do realizacji w formie stacjonarnej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Tematyka:

 1. Szkolenie podstawowe w zakresie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim –  zagadnienia dotyczące definicji niepełnosprawności, regulacji prawnych związanych ze statusem osoby niepełnosprawnej, klasyfikacji rodzajów niepełnosprawności, specyfiki zachowań osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji i realizacji procesu dydaktycznego studentów z niepełnosprawnościami;
 2. Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu” zagadnienia dotyczące charakterystyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu ruchu i możliwościami ich wspierania oraz błędów i dobrych praktyk w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością narządu ruchu;
 3. Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku” – zagadnienia dotyczące charakterystyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i specyfiki ich funkcjonowania w uczelni oraz możliwościami ich wspierania oraz środkami wspomagającymi komunikację z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku;
 4. Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu” – zagadnienia dotyczące charakterystyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, tożsamością spoleczno-kulturową osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, a także zasadami komunikacji z osobami z niepełnosprawnością narządu słuchu;
 5. Szkolenie „Funkcjonowanie osoby z zaburzeniami mowy” – zagadnienia dotyczące rodzajów zaburzeń mowy i ich przyczyn, a także specyfiki funkcjonowania studentów z zaburzeniami mowy w ramach uczelni i zasad komunikacji z takimi osobami z zaburzeniami mowy.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 14 czerwca 2021 r.:

 1. oświadczenie Uczestnika projektu,
 2. deklaracja Uczestnika projektu,
 3. karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu.

należy składać w Biurze Projektu – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 16 lutego 2022 r. do godz. 14.00.

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU.

O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc – kolejność zgłoszeń.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *