Nabór na szkolenie „Warsztaty z psychoonkologii”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”,
nr POWR.05.03.00-00-0015/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór do udziału w projekcie


na szkolenie „Warsztaty z psychoonkologii” dla pracowników

Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Krośnie,

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu uczestnictwa Pracowników Zakładu Pielęgniarstwa w projekcie „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU

należy składaćw Biurze Projektu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia,
38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 25 maja 2018 r. do godz. 16.00.

O udziale w szkoleniu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc – kolejność zgłoszeń.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *