Nabór do udziału w konferencji w Rudzie Śląskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza nabór do udziału w konferencji „Symu­la­cja medyczna w edu­ka­cji pie­lę­gnia­rek i położ­nych. Metoda, kadra, narzę­dzia – od czego zacząć?” w Rudzie Śląskiej, skierownej do pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Krośnie.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo –utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 12 lutego 2018 r.:

deklaracja uczestnictwa w projekcie
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie uczestnika projektu
karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU


Dokumenty należy składać w Biurze Projektu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia,

38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 20 lutego 2020 r. do godz. 14.00.

O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc – kolejność zgłoszeń.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *