Konferencja dla studentów w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza nabór do udziału w Konferencji „Forum Edukacji Medycznej” w Krakowie, skierowanej do studentów I i II roku kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 12 lutego 2018 r.:

deklaracja uczestnictwa w projekcie
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie uczestnika projektu
karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu

należy składać w Biurze Projektu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia,
38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 27 marca 2019 r. do godz. 12.00.

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU

O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc średnia arytmetyczna liczona z wszystkich ocen z poprzedniego semestru studiów:

do 4.0 (1 pkt.),

powyżej 4.0 (5 pkt.),

powyżej 4.5 (10 pkt.),

Ponadto dodatkowe punkty będą przyznawane za posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (5 pkt.).

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Uczelnia pokrywa koszty udziału w konferencji, dojazdu oraz zakwaterowania. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *