Centrum Wsparcia BON – ruszamy w czerwcu!

W dniu 7 czerwca 2021 r. w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie rozpoczyna swoją działalność Centrum Wsparcia BON.

Centrum Wsparcia BON powstało, aby zapewnić studentom, w tym studentom z niepełnosprawnościami szeroki zakres wsparcia. Centrum będzie funkcjonować w sposób ciągły i będzie oferować wsparcie psychologiczne, edukacyjne (m. in. dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studenta ze względu na stan zdrowia przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia), prawne i ekonomiczne (m. in. w zakresie doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i finansów). Wsparcie będzie realizowane przez posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje specjalistów.

Centrum Wsparcia znajduje się w budynku Kampusu Humanistycznego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok. nr 10.

Poniżej w załączniku publikujemy harmonogram udzielanego w naszym Centrum Wsparcia. Jednocześnie zapraszamy serdecznie wszystkich studentów do korzystania z Centrum Wsparcia BON.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.