Forum Krośnieńskie – „Energia z odpadów – szanse, korzyści, zagrożenia”

„Energia z odpadów” trafia na „Forum Krośnieńskie”. Już 22 października odbędzie się spotkanie z dr hab. inż. Tadeusz Pająkiem z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tematem będą szanse, korzyści i zagrożenia związane z odzyskiwaniem energii z odpadów.

Forum Krośnieńskie to cykl otwartych wykładów i odczytów organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, Urząd Miasta Krosna i Krośnieńskie Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby upowszechniania wiedzy z zakresu prawa, polityki europejskiej, ekonomii i nowoczesnych technologii, historii, historii regionu i literatury. To umożliwienie mieszkańcom Krosna kontaktu ze znanymi ludźmi nauki, sztuki, polityki, telewizji.

Spotkania składają się z dwóch części, pierwsza to wykład zaproszonego gościa, w drugiej uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w dyskusji.

Wykłady są organizowane w godzinach popołudniowych w celu umożliwienia udziału w nich wszystkich zainteresowanych.

22 października tematem Forum Krośnieńskiego będzie: „Energia z odpadów – szanse, korzyści, zagrożenia”.

Temat spalania odpadów jest gorący. Część mieszkańców protestuje, a nawet domaga się zorganizowania referendum „w sprawie spalarni”. W PWSZ odbyła się już konferencja naukowa zorganizowana przez MPGK Krosno: „To będzie spalarnia odpadów” – MPGK zorganizowało konferencję naukową.  

Zapraszamy do wysłuchania wykładu oraz do dyskusji.