Formularz zgłoszenia szkoły do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – XXXVIII edycja

Szanowni Państwo!
Już wkrótce rozpoczniemy, kolejną XXXVIII edycję naszej Olimpiady.
Szkoły, które odesłały protokoły z eliminacji szkolnych w tym roku otrzymują materiały automatycznie.
WSZYSTKIE POZOSTAŁE, zobowiązane są zgłosić swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony poniżej!
Nieprzekraczalnym terminem zgłoszenia jest 1 października 2022 roku!
Zapraszamy do udziału wszystkich młodych przyrodników.

Link do formularza: http://ekoolimpiada.net.pl/?page_id=802