Szpital Specjalistyczny w Brzozowie


Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

Pełnoprofilowy Ośrodek Onkologiczny, w skład którego wchodzą:

 • Oddział Onkologii Klinicznej z pododziałem Ginekologii Onkologicznej,
 • Oddział Dziennej Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej,
 • Oddział Hematologii Onkologicznej,
 • Oddział i Zakład Radioterapii Onkologicznej,
 • Zakład Fizyki Medycznej,
 • Zakład Brachyterapii Onkologicznej,
 • Apteka i Pracownia Leków Cytostatycznych,
 • Zakład i Pracownia RTG,
 • Zakład Patomorfologii,
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej,
 • Oddział Ortopedii Onkologicznej,
 • Oddział Medycyny Paliatywnej.

Szpital dynamicznie rozwijający się, z bogatym zapleczem naukowym – sprzęt medyczny najwyższej jakości. Inwestujący w nowe technologie i ceniący innowacyjność. Przyjazny dla
pracownika – możliwość rozwoju poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, specjalizacja w szerokim spektrum medycynyzarówno dla personelu lekarskiego jak i pielęgniarskiego.
Pozostałe oddziały otaczające opieką pacjentów m.in.:Dziecięcy, Kardiologiczny, Chorób Wewnętrznych z poddziałemReumatologii, Neurologii, Ginekologiczno-Połozniczy, Noworodkowy, Chirurgii Ogólnej, OIOM, Blok Operacyjny z nowoczesnym
zapleczem Sal Operacyjnych.