Organizacje pozarządowe


Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Bieszczadzkiej, Lesko

Związek Gmin Dorzecza WisłokiJasło

Fundacja 21 Krosno


Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego – WIELKI SERCE