Europejski Dzień Języków w Krośnie

Dbając o promocję różnorodności kulturowej i językowej, a przede wszystkim troszcząc się o propagowanie nauki języków obcych przez całe życie, zarówno w szkole, jak i poza nią, krośnieńska uczelnia już po raz siódmy przyłącza się do Europejskiego Dnia Języków.

W programie naszego wydarzenia: gry i zabawy językowe w kilku sekcjach – angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i rosyjskiej oraz „FOTOLAB Językowy”, w którym uczestnicy będą mogli wykonać masę radosnych fotografii związanych z Europejskim Dniem Języków. Liczy się kreatywność.

Zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami 26 września (czwartek) w dwóch turach do wyboru:

I. od godziny 9:30 do 12:00

II.  od godziny 12:30 do 15:00

Instytut Humanistyczny PWSZ w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4-8.

Szukajcie naszego wydarzenia na Facebooku PWSZ w Krośnie!