Etapy przebiegu IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Olimpiada organizowana jest dla studentów III roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. 

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru)

II etap w formie ustnej i pisemnej (proces pielęgnowania)

III etap – prezentacja multimedialna.

Etap I

I etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 27 lutego 2018 roku o godz. 8.30.

Etap II

II etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 8.30.

Polega on na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie opisu przypadku, a następnie omówieniu go przed Wydziałową Komisją II Etapu Olimpiady.

Etap III

III etap Olimpiady – finał – odbędzie się w dniu 8 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Etap ten polega na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej.

Studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo naszej Uczelni zapraszamy do licznego uczestnictwa w Olimpiadzie i intelektualnej rywalizacji z innymi !!!!