Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Uwaga uczniowie i nauczyciele zainteresowani Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej.


Jak poinformował Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, etap szkolny XXXVI edycji odbędzie się w całej Polsce w jedynym terminie – 25 stycznia 2021 r. o godz. 10:00. Materiały pocztą kurierską będą przesłane do wszystkich szkół, będących w bazie olimpijskiej. W sprawie bazy szkół informacji można uzyskać pod adresem baza@ekoolimpiada.net.pl

Zgodnie z regulaminem OWE za etap szkolny odpowiada dyrektor szkoły i opiekun merytoryczny ucznia. Treść regulaminu do pobrania poniżej.

Komitet Wojewódzki dla okręgu podkarpackiego z siedzibą przy KPU w Krośnie informuje, że wszelkie reklamacje związane z dostarczeniem przesyłki należy kierować bezpośrednio do Komitetu Głównego w Warszawie.
Marta Pisarek
Sekretarz KW OWE