Etap okręgowy XXXIII OWE za nami

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyły się eliminacje etapu okręgowego (podkarpackiego) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to uznany w Polsce konkurs dla uczniów szkół średnich wszystkich typów z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz zagadnień społeczno-gospodarczych związanych z tą tematyką. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość aktualnych doniesień związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym zarówno w Polsce jak i na świecie. Finaliści i laureacie etapu centralnego otrzymują indeksy bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.


W województwie podkarpackim do etapu szkolnego XXXIII edycji olimpiady przystąpiło 1282 uczniów z 84 szkół ponadgimnazjalnych, z których do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 88 uczestników z 43 szkół. Na etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ostatecznie stawiło się 49 uczniów z 37 szkół, z 17 powiatów województwa podkarpackiego.


Nad poprawnością przebiegu eliminacji oraz oceną prac testowych i odpowiedzi ustnych czuwała komisja XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w składzie:
    prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, PWSZ Krosno – Przewodniczący,
    dr Dominik Wróbel, PWSZ Krosno, Prorektor ds. Studiów,
    dr inż. Marta Pisarek, UR Rzeszów – Sekretarz,
    dr n. med. Renata Rabiasz, PWSZ Krosno, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki,
    dr inż. Barbara Krochmal-Marczak, PWSZ Krosno, Kierownik Zakładu Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności,
    dr inż. Bernadeta Rajchel, PWSZ Krosno, Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska i Górnictwa,
    dr Karol Trojanowicz, PWSZ Krosno,
    mgr Iwona Walaszczyk, Urząd Miasta w Krośnie, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
    inż. Monika Jankowicz, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli,
    mgr inż. Damian Nowak, Magurski Park Narodowy.
Olimpiada rozpoczęła się powitaniem uczestników przez przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztofa Chmielowskiego oraz dr Dominika Wróbla – prorektora ds. studiów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Następnie uczniowie przez 60 minut rozwiązywali pisemny test zawierający 50 pytań. W tej edycji olimpiady z przywilejów przysługującym uczestnikom finału okręgowego może korzystać 23 uczestników, którzy uzyskali niezbędne minimum 35 pkt., tj. 70% poprawnych odpowiedzi. Największą liczbę punktów z testu pisemnego zdobył Kevin Wawrzyn.
O ostatecznym składzie zawodników dopuszczonych do części ustnej zadecydowała dogrywka. W części ustnej 12. uczniów odpowiadało przed komisją i publicznością na 6 pytań problemowych o różnym stopniu trudności. Po zaciętej rywalizacji komisja wyłoniła 7. finalistów, którzy po zsumowaniu punktów z części pisemnej i ustnej uzyskali ich największą liczbę. Osoby te, będą reprezentować województwo podkarpackie na finale centralnym XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 8-10 czerwca
w woj. warmińsko-mazurskim.Miło nam poinformować, że laureatami etapu okręgowego zostali:
I miejsce – Justyna Cabaj, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,

II miejsce – Kevin Wawrzyn, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie,
III miejsce – Radosław Cacała, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,
IV miejsce – Monika Korzeniowska, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie,
V miejsce – Kinga Wrzesień, II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy,
VI miejsce – Filip Dereniowski, II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie,
VII miejsce – Michał Kondrat – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu.
Wszyscy z uczestników etapu okręgowego otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast najlepszej dwunastce wręczono nagrody rzeczowe. Materiały edukacyjne dla uczniów XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i nagrody dla najlepszej dwunastki uczestników zostały zakupione dzięki dotacji JM Rektora Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie i wsparciu licznych sponsorów.
W oczekiwaniu na wyniki sobotniego testu pracownicy naukowi z Zakładów: Pielęgniarstwa, Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności oraz Inżynierii Środowiska przygotowali dla uczniów i nauczycieli kilka warsztatów tematycznych:
    Warsztat Relaksacji (mgr Stanisława Olszyk),
    Tajemnice ziarna (dr inż. Bernadetta Bienia),
    Wykorzystanie burzy mózgów do podejmowania decyzji (dr inż. Stanisław Zając, dr inż. Damian Dubis),
    Zagrożenia biologiczne w żywności (dr n. wet. Paweł Rosenbeiger),
    Kosmetyki dla urody (dr inż. Anna Pietrasz),
    Ekologiczne znaczenie gleby (dr inż. Bernadeta Rajchel).


Dodatkowo opiekunowie uczestników wzięli udział w seminarium związanym z współczesnymi problemami prawidłowego odżywiania, które prowadziła dr Edyta Kwilosz.