Sprawozdanie z realizacji IV Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej w 2018 roku

Do IV Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zgłosiło się  337 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego, gorlickiego, strzyżowskiego  oraz  ropczycko-sędziszowskiego. Podczas tego etapu uczniowie rozwiązywali zestaw 20 pytań testowych. Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Inicjatywą  Olimpiady, podobnie jak w latach ubiegłych, było propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat problemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wskazanie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych sposobów ich rozwiązywania.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w której wzięło udział 66 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. Drugi etap składał się z dwóch części.

Pierwsza część II etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej miała charakter egzaminu pisemnego. Uczniowie rozwiązywali zestaw 30 pytań testowych.

W tym samym dniu po części pisemnej  wyłoniono 6 najlepszych uczniów, którzy przystąpili do części ustnej olimpiady.

Do ścisłego finału (części ustnej) zakwalifikowały się następujące osoby:

– Patryk Miśkowicz – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

– Jakub Hebzda – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

– Kacper Słowik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

– Jakub Zbarachewicz  – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

– Łukasz Lenart  – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie

– Łukasz Murczyk – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach im II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Po tej części Komisja Konkursowa wyłoniła trzech najlepszych uczniów.

Zwycięzcami IV Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

– I miejsce  – Łukasz Lenart – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

– II miejsce –  Jakub Zbarachewicz – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. JP II w Dębicy

– III miejsce –   Patryk Miśkowicz – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

Wszyscy uczniowie którzy dostali się do III etapu Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej otrzymali cenne nagrody ufundowane przez

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie,

kino Helios w Krośnie

oraz przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.

Sponsorom serdecznie dziękujemy.