Sprawozdanie z realizacji VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej

I etap, etap szkolny, VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanej przez kierunek Energetyka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbył się 03 marca 2020 roku.

Zgłosiło się do niego ponad 300 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego, gorlickiego, strzyżowskiego  oraz  ropczycko-sędziszowskiego. Podczas tego etapu uczniowie rozwiązywali zestaw 20 pytań testowych. Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Inicjatywą  Olimpiady, podobnie jak w latach ubiegłych, było propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat problemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wskazanie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych sposobów ich rozwiązywania.

W dniu 29 maja 2020 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w której wzięło udział 30 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. II etap , z powodu pandemii koronowirusa odbył się na innych zasadach, niż w latach ubiegłych, czyli nie w obiektach Karpackiej Państwowej Uczelni,  a podobnie jak etap pierwszy on-line. W etapie tym uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań.

Do III etapu Olimpiady, etapu ustnego,  dostało się 7 najlepszych uczniów szkół średnich.  Byli to Panowie:

  1. Konrad Kij – Zespół Szkół nr 3 w Sanoku
  2. Marcin Marek – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
  3. Bartłomiej Gruchlik – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
  4. Waldemar Moskal –  Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie
  5. Konrad Gawor -Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie
  6. Michał Majewski -II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
  7. Słowik Kacper –  Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

Etap ten został przeprowadzony 05.06.2020 roku z  wykorzystaniem licencjonowanej platformy Zoom, umożliwiający kontakt audio i video. Na podstawie rozmowy Komisja Konkursowa w składzie dr Renata Bal oraz dr Katarzyna Stanisz- Czupińska, wyłoniła trzech najlepszych uczniów.

Zwycięzcami VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

– I miejsce  – Waldemar Moskal –  Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie

– II miejsce – Bartłomiej Gruchlik – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

– III miejsce – Marcin Marek – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!!

Składamy szczególne podziękowania sponsorom Olimpiady, spółce MPGK w Krośnie, która jest z nami od samego początku,  oraz firmie SPLAST, bez pomocy których, zorganizowanie imprezy byłoby niemożliwe.

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie