Otwarcie centrum e-sportowego w Kampusie PWSZ w Krośnie

15 października 2019 roku nastąpiło oficjalne otwarcie centrum e-sportowego w PWSZ w Krośnie  przy ul. Wyspiańskiego 20.

Projekt utworzenia centrum został zgłoszony przez studentów w ramach budżetu partycypacyjnego samorządu studentów na rok akademicki 2018/2019. Budżet partycypacyjny samorządu studentów to wydzielona w danym roku akademickim część budżetu uczelni, o której wykorzystaniu mogą współdecydować studenci PWSZ w Krośnie. Celem budżetu partycypacyjnego samorządu studentów jest zaangażowanie studentów PWSZ w Krośnie w rozwój uczelni poprzez zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu tych, które w największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego.

W związku z dużym zainteresowaniem studentów (pierwsze miejsce w głosowaniu studentów na najlepszy zgłoszony projekt) władze uczelni podjęły decyzję o utworzeniu centrum e-sportowego. Do dyspozycji studentów oddano salę wyposażoną w pięć komputerów, spełniających wymagania większości gier e-sportowych oraz wszystkie podzespoły spełniające normy i wymagania graczy. Salę wyposażono także w nowe meble. Dotychczas z budżetu partycypacyjnego wyposażono budynki dydaktyczne w dystrybutory wody Java oraz stacje ładowania telefonów.

Studenci, za pośrednictwem utworzonej na Facebooku  grupy, mają możliwość tworzenia drużyn, informowania się o terminach rozgrywek i turniejów.  Link do grupy: http://facebook.com/groups/pwszesport

W najbliższym czasie studenci planują zorganizowanie turnieju z udziałem uczniów szkół średnich z Krosna i okolic. Utworzona zostanie również drużyna PWSZ, która będzie reprezentować uczelnię na Międzyuczelnianych Zawodach Ogólnopolskich.

Wszystkim graczom życzymy dobrej zabawy i wielu sukcesów!