Dzień Przedsiębiorczości na kierunku Zarządzanie

W dniu 29 listopada 2019 r. gościliśmy w uczelni grupę ponad 80 uczniów z: Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krośnie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju wraz z nauczycielami. Wzięli oni udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez dr Lilianę Mierzwińską i dr Beatę Ujdę-Dyńkę z Zakładu Zarządzania pt.:

– „Jak podejmować trafne decyzje?”, których celem był rozwój kompetencji w zakresie podejmowania decyzji z zastosowaniem techniki drzew decyzyjnych.

– „Budowanie zespołu” – elementy treningu menedżerskiego, których celem był rozwój kluczowych kompetencji ułatwiających współdziałanie i nabycie umiejętności pozwalających na zwiększenie efektywności pracy zespołu.