Dyplomatorium w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w formule on-line

Dyplomatorium pielęgniarskie, mimo iż w formule zdalnej, odbyło się jednak w bardzo podniosłej atmosferze. Poprzez łącza internetowe, w spotkaniu uczestniczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek oraz wiceministrowie: dr Anna Budzanowska i prof. Wojciech Maksymowicz oraz Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Piotr Ziółkowski, a ze strony Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie JM Rektor KPU prof. Grzegorz Przebinda wraz z prorektorem ds. rozwoju prof. Zbigniewem Barabaszem, prorektorem ds. studiów dr. Dominikiem Wróblem i kanclerzem mgr. Franciszkiem Tereszkiewiczem. Uroczystość zaszczycił również Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. Poprzez platformę telekonferencyjną uczestniczyli: dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr Renata Dziubaszewska, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Małgorzata Dziura, prof. Danuta Zarzycka oraz inni wykładowcy kierunku Pielęgniarstwo.

Uroczystość rozpoczął prof. Grzegorz Przebinda, witając absolwentów i zaproszonych gości, a także przypominając historię Uczelni, która właśnie w ostatnich dniach przyjęła nową nazwę, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, stając się Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie. JM Rektor przypomniał, iż pierwszym impulsem, umożliwiającym przekształcenie PWSZ-ów w skali ogólnopolskiej, było Zgromadzenie Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, zorganizowane w Krośnie w kwietniu 2017 roku. Wzięli w nim także udział ówczesny wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, a także ówczesny sekretarz stanu w MNISW wiceminister prof. Aleksander Bobko.

Rektor podkreślił znaczenie Krosna jako miasta, które zarówno w przeszłości, jak i teraz jest symbolem łączności między wschodem i zachodem Europy, zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, mówiącego o „Europie od Atlantyku aż po Ural”. Profesor Przebinda zaznaczył, że oprócz 76 studentów Pielęgniarstwa, w ostatnim czasie egzaminy dyplomowe przeprowadzono w KPU na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Budownictwo, Inżynieria środowiska, Górnictwo i geologia, Rolnictwo, Produkcja i bezpieczeństwo żywności i Zielarstwo, łącznie dla 124 osób. Minister Wojciech Murdzek, w swoim wystąpieniu pogratulował absolwentom wszystkich kierunków, którzy w ostatnich tygodniach uzyskali w KPU w Krośnie tytuł licencjata lub inżyniera, zaznaczając, że krośnieńska Uczelnia, obronami dyplomowymi prowadzonymi w trybie on-line, jako pierwsza w kraju, ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Zaznaczył, że wypromowanie ponad siedemdziesięcioosobowej rzeszy pielęgniarek jest szczególnie ważne z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną. Słowa gratulacji skierował do niedawnych studentów także Prezydent Piotr Przytocki.

W drugiej części uroczystości przedstawicielki absolwentów, w imieniu wszystkich promowanych, złożyły ślubowanie pielęgniarskie, a następnie odebrały dyplomy ukończenia studiów. Z ciepłymi słowami, podsumowującymi siedem semestrów studiów, do wszystkich dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy zwróciła się prof. Danuta Zarzycka, łącząca się z uczestnikami spotkania z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nawiązała ona między innymi do postaci Florence Nightingale, uznawanej za twórczynię współczesnego pielęgniarstwa, której 200-lecie urodzin, będziemy świętować już za kilka dni. Prof. Przebinda zaznaczył, że podczas Wojny Krymskiej, gdy po jednej stronie frontu pomoc niosła Florence Nightingale, po drugiej tę samą rolę odgrywała Daria Sewastopolska – „pierwsza sanitariuszka Imperium Rosyjskiego”. Ta sytuacja w niezwykły sposób podkreśla bezinteresowność pomocy niesionej również obecnie przez następczynie i następców obu tych wielkich postaci. Etos pielęgniarstwa jest niezależny od narodowości, rasy czy wyznania.

Po złożonym ślubowaniu głos zabrała przedstawicielka absolwentów Agnieszka Gorczyca. Wspomniała ona czas studiowania, podkreślając, że przyczynił się on do odkrycia własnego powołania, ugruntowując przekonanie o misyjnym charakterze zawodu pielęgniarskiego. Na ręce Rektora oraz władz Instytutu ZiG oraz Zakładu Pielęgniarstwa złożyła podziękowania dla całej kadry pedagogicznej kierunku.

W ostatnich słowach Rektor KPU w Krośnie zaprosił do odwiedzenia Krosna i Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie ministra Wojciecha Murdzka, który wyraził przekonanie, że do takiej wizyty może dojść już wkrótce. Warto podkreślić, iż drogę z Warszawy do Krosna dobrze przetarł Premier Jarosław Gowin, który przebywał w naszej Karpackiej Uczelni – jak dotąd – już trzykrotnie (2017, 2018, 2019) i zawsze będzie u nas serdecznie witanym gościem.