Konkurs przekładowy Koła Naukowego Anglistów Speak Up!

 • W konkursie mogą brać udział studenci filologii angielskiej i dwujęzykowych studiów dla tłumaczy.
 • Przedmiotem konkursu jest tłumaczenie tekstu konkursowego z języka angielskiego na język polski.
 • Komisja kieruje się następującymi kryteriami przy ocenianiu prac:
  • ekwiwalencja,
  • poprawność językowa,
  • walory artystyczne i estetyczne,
  • oryginalność pracy.
 • Nagrodami w konkursie są bony do sklepu Empik o łącznej wartości 350 zł.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie tłumaczenia tekstu konkursowego oraz prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 lutego 2022 roku, wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkursyskn@kpu.krosno.pl.