Archive for październik, 2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W dniu 11 października odbyła się 23. inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Najważniejszym punktem uroczystej inauguracji była ceremonia immatrykulacji, czyli przyjęcia do grona wspólnoty akademickiej nowych członków – studentów pierwszego roku, którzy złożyli ślubowanie.  Studentów pierwszego roku w Zakładzie Studiów Dwujęzykowych reprezentowała pani Agata Pakuła. […]

Read More

Wszyscy jesteśmy Sarmatami – wykład w Jasielskim Domu Kultury

Skąd się wzięli Sarmaci i co to jest Sarmacja? Na te i inne pytania starał się odpowiedzieć, podczas prawie półtoragodzinnego spotkania w ramach 120. Studni Kulturalnej Jasielskiego Domu Kultury, 28 września 2022 r. dr Leszek Habrat, wykładowca w Instytucie Humanistycznym Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Prelegent wystąpił w stroju szlacheckim, […]

Read More

XVII Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Języka Niemieckiego w Wiedniu

W dniach 14-20 sierpnia 2022 roku w Wiedniu odbyła się XVII Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDT) zorganizowana przez Uniwersytet Wiedeński. Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie reprezentowała mgr Anna Hycnar z wystąpieniem „Barriereärmere Kommunikation in einer globalisierenden Welt – regulierte Sprachvarietäten unter einem D.A.CH […]

Read More