Dr inż. Damian Dubis autorem publikacji o szkle gospodarczym

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się monografia pt. „Studium zarządzania jakością szkła gospodarczego wobec wymagań współczesnego rynku”. Autorami monografii są: prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr inż. Damian Dubis z Zakładu Towaroznawstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.Szkło jest materiałem uniwersalnym znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, od opakowań po budownictwo. Przedmiotowa monografia skupia się na segmencie szkła gospodarczego. Naczynia szklane odgrywają istotną rolę w życiu człowieka wynikającą z jego potrzeb cywilizacyjnych. Wyroby te posiadają zarówno walory dekoracyjne, jak też określone cechy użytkowe. Pozwala to na rozpatrywanie ich jakości wieloaspektowo. Z jednej strony istotna jest estetyka wyrobów, z drugiej natomiast – komfort i zadowolenie z ich użytkowania.


W pracy poruszono problematykę jakości szkła w ujęciu zarówno z perspektywy producenta, jak i klienta. Podjęto także rozważania na temat walorów dekoracyjnych szkła. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie co decyduje o postrzeganiu wyrobów szklanych jako piękne, a co o postrzeganiu ich jako użyteczne. Zamieszczono także wyniki badań własnych, które mogą być użyteczne dla wykładowców i studentów kierunków technicznych i ekonomicznych.