dr Dominik Wróbel

dr Dominik Wróbel – prorektor ds. studiów PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Przyrodnik, botanik, siedliskoznawca, florysta i pterydolog, skupiający się na badaniach różnorodności biologicznej dolin rzecznych i ich antropogenicznych przekształceniach. Autor i współautor ponad 60 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 120 opracowań aplikacyjnych, w tym kilkunastu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Członek Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zs. w Dukli. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Członek oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcji Pterydologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie.