Dotacja na zakup nowego sprzętu dla studentów przyznana!

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie otrzymała 80 000 zł dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.
W dniu 14 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz mgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wzięli udział w uroczystym spotkaniu, podczas którego została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia.

W ramach przyznanej dotacji zakupiony zostanie system do badań ergospirometrycznych, który stanowi profesjonalny i rozbudowany sprzęt do badań wysiłkowych. Umożliwi on prowadzenie szerokiego zakresu badań i analiz, między innymi analizę gazów oddechowych, monitorowanie cyklu oddechowego, przeprowadzanie testu podstawowej i spoczynkowej przemiany materii, ocenę metabolizmu energetycznego w czasie wysiłku, wyznaczanie deficytu i długu tlenowego, spirometrię, pomiar częstości skurczów serca, wyznaczanie spersonalizowanych stref ćwiczeniowych dla pacjentów rehabilitowanych kardiologicznie oraz tworzenie planu ćwiczeń na ich podstawie. System zasili wyposażenie jednej z sal przeznaczonych do realizacji zajęć na kierunku Pielęgniarstwo, a także dzięki tak szerokim możliwościom jego zastosowania wzbogaci treści kształcenia o praktyczne możliwości badania np. wpływu chorób układu krążenia i układu oddechowego na funkcjonowanie organizmu oraz pozwoli na zapoznanie studentów z nowymi trendami w technologiach wykorzystywanych do badań medycznych.
Jednym z celów przyświecających podczas planowania tego przedsięwzięcia było rozszerzenie kształcenia o nowe obszary związane z pojawiającymi się wyzwaniami w zakresie ochrony zdrowia tj. chorób cywilizacyjnych (chorób układu krążenia i układu oddechowego).  Aktualnie panująca sytuacja związana z pandemią również stawia nowe wyzwania dotyczące kształcenia przyszłych pracowników służb medycznych, w tym pielęgniarek. Dzięki takim działaniom studenci już na etapie studiów będą mieli okazję do zapoznania się z nowymi trendami w technologiach wykorzystywanych do badań medycznych.