Dotacja na doposażenie sal przeznaczonych do kształcenia praktycznego na kierunku Położnictwo przyznana

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie znalazła się w gronie 11 uczelni z regionu, otrzymując 105 000 zł dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

W dniu 8 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU, Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz dr Agnieszka Woźniak Prorektor ds. rozwoju wzięli udział w uroczystym spotkaniu, podczas którego została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia.

W roku akademickim 2021/2022 Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie uruchomiła kształcenie na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Położnictwo. W ramach przyznanej dotacji zakupiony zostanie sprzęt na doposażenie sal, w których kształcą się studenci tego kierunku – sali anatomiczno-fizjologicznej oraz pracowni umiejętności położniczych i technicznych..

Zakup dodatkowego wyposażenia w postaci fantomów, a także mikroskopu sprzyjać będzie zwiększeniu jakości kształcenia oraz służyć będzie jako narzędzie dla rozwoju badawczego studentów.

Planowane doposażenie sali anatomiczno-fizjologicznej pozwoli na podniesienie jakości uczenia się na takich przedmiotach jak Patologia, Fizjologia czy Mikrobiologia i Parazytologia.

Doposażenie pracowni umiejętności położniczych i technicznych pozwoli studentom kierunku Położnictwo  doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu podstaw opieki położniczej, promocji zdrowia, badania fizykalnego i opieki specjalistycznej – położniczej
i ginekologicznej.