Dokumenty dla kandydatów na Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Uchwała nr 19/20 Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyborczego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024