Dobre kierunki na przyszłość – wykłady otwarte dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku akademickim 2020/2021

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie już po raz dziewiąty zaprasza do udziału w wykładach akademickich Dobre kierunki na przyszłość. Tegoroczna oferta poszerzona została o nową tematykę.
Dobre kierunki na przyszłość – wykłady otwarte to przedsięwzięcie adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, a w szczególności klas maturalnych.
W trakcie wykładów, w sposób przystępny i zajmujący, nauczyciele akademiccy, praktycy oraz specjaliści przedstawią ciekawe tematy z różnych dziedzin nauki, tj.: język polski, języki obce, pedagogika, zarządzanie, zdrowie, sport, turystyka, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, towaroznawstwo, produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz zielarstwo.
Wykłady stanowią ciekawy temat na godzinę wychowawczą oraz będą doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkoły, wpisując się w podstawy programowe przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych, a także mogą stać się inspiracją dla uczniów mających wkrótce dokonać wyboru kierunku studiów oraz przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego.
Wykłady mogą być zorganizowane w KPU w Krośnie lub w szkole ponadpodstawowej oraz on-line. Czas trwania spotkania to jedna godzina lekcyjna.
Zapraszamy do kontaktu: 13 43 755 18 lub 13 43 755 12,
mail: maturzysci@kpu.krosno.pl