Dobre kierunki na przyszłość – wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zaprasza do udziału w wykładach akademickich Dobre kierunki na przyszłość. Tegoroczna oferta poszerzona została o nową tematykę.
Dobre kierunki na przyszłość – wykłady otwarte to przedsięwzięcie adresowane do uczniów szkół średnich, a w szczególności klas maturalnych.

Dobre kierunki na przyszłość -Tematyka wykładów dla uczniów_2022/2023

W trakcie wykładów, w sposób przystępny i zajmujący, nauczyciele akademiccy, praktycy oraz specjaliści przedstawią ciekawe tematy z różnych dyscyplin nauki, tj.: języka polskiego, języka obcego, pedagogiki, zarządzania, marketingu, zdrowia, sportu, turystyki, energetyki, inżynierii środowiska, informatyki, budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, towaroznawstwa, produkcji i bezpieczeństwa żywności oraz zielarstwo. Wykłady stanowią ciekawy temat na godzinę wychowawczą oraz są doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej, wpisując się w podstawy programowe przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych. Mogą stać się również inspiracją dla uczniów mających wkrótce dokonać wyboru kierunku studiów oraz przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego.

Tematyka oraz termin wykładu jest dostosowywany do potrzeb i możliwości szkół średnich. Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w wykładzie otwartym, to zapraszamy do kontaktu – wykład może być zorganizowany na terenie zainteresowanej szkoły, na uczelni lub on-line, w dogodnym dla wszystkich terminie. Czas trwania spotkania to jedna godzina lekcyjna.
Szkoły, które chciałyby uczestniczyć w wykładach prosimy o kontakt pod nr telefonu 134375518 lub mail: maturzysci@kpu.krosno.pl

Zapraszamy do współpracy!