Delegacja University of Tokaj w KPU w Krośnie

W dniu 8 grudnia 2021 roku w uczelni gościliśmy delegację z węgierskiego miasta Sarospatak. Nowo powstała uczelnia – University of Tokaj – pierwotnie istniejąca pod nazwą Commenius College i działająca od 1857 roku, ma za sobą wieloletnią historię kształcenia studentów. Commenius College była pierwszą uczelnią partnerską ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Następnie współpraca węgierskiej uczelni była kontynuowana już w ramach działalności Uniwersytetu w Miszkolcu i Uniwersytetu w Egerze. W październiku 2021 roku węgierska uczelnia ponownie stała się samodzielną jednostką edukacyjną. KPU w Krośnie jest pierwszą zagraniczną uczelnią, do której udała się delegacja z University of Tokaj.

Logo University of Tokaj

Do Krosna przyjechała delegacja w składzie: Rektor Prof. Dr. Gábor Bolvári-Takács, Prorektor Dr. Judit Kelemen oraz Zsuzsanna Szabó Koordynator ds. współpracy międzynarodowej.

od prawej: Rektor Prof. Dr. Gábor Bolvári-Takács, Prorektor Dr. Judit Kelemen i Zsuzsanna Szabó Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

Krośnieńską uczelnię reprezentowali: Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Władysław Witalisz, Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek, p. o. Dyrektora Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr inż. Małgorzata Górka, Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji prof. Piotr Łopatkiewicz, Kierownik Zakładu Towaroznawstwa dr inż. Damian Dubis oraz Zastępca Koordynatora Programu Erasmus+ inż. Sławomir Pelczar.

Uczestnicy spotkania

Spotkanie miało na celu potwierdzenie chęci kontynuacji współpracy pomiędzy obiema uczelniami oraz określenie głównych kierunków jej rozwoju. Obszarami, które zostały uzgodnione jako najważniejsze we współpracy, są  pedagogika, turystyka oraz enologia. Dyskutowano również o możliwościach realizacji praktyk przez studentów w ramach programu Erasmus+ w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach oraz o szeroko pojętej współpracy w tymże programie i o wyzwaniach z tym związanych. Elementem wieńczącym oficjalną część spotkania było podpisanie umowy przez Rektora Prof. Dr. Gábor Bolvári-Takács oraz Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszkę Woźniak

Rektor Prof. Dr. Gábor Bolvári-Takács, Prorektor dr Agnieszka Woźniak

Delegacja węgierska zwiedziła obiekty uczelni, w tym Collegium Pigonianium oraz Centrum Symulacji Medycznej w Zakładach Pielęgniarstwa i Położnictwa. Nie zabrało również chwili na rozmowę na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, historii Krosna oraz ludzi łączących Polskę z Węgrami, m.in. o Wojciechu Portiusie, nierozerwalnie kojarzącym się z węgierskim winem.

 

Uczestnicy spotkania