Dawna Krajowa Niższa Szkoła Rolnicza w Suchodole obecnie Kampus Techniczny PANS

W latach 1894-1898 w podkrośnieńskiej wsi Suchodół powstała Krajowa Niższa Szkoła Rolnicza. Placówka powstała wskutek zabiegów ck Wydziału Powiatowego w Krośnie, a także zaangażowania okolicznego ziemiaństwa z Augustem Gorayskim i Tytusem Trzecieskim na czele. Pierwszym dyrektorem szkoły był Edward Bilecki, a placówka podlegała ck Wydziałowi Krajowemu we Lwowie. Szkoła ta, kształcąca fachowe kadry, przez dziesięciolecia swej działalności niezwykle korzystnie wpłynęła na poziom okolicznego rolnictwa.

Szkoła Rolnicza w latach 1900-1910, pocztówka nakładem Bernarda Fischbaina

Kiedy jednak w 1996 roku Szkołę Rolniczą przeniesiono do Iwonicza, jej zabytkowe budynki w Suchodole pozostały bez użytkownika. Przejęte w 2001 roku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, po gruntownym remoncie, rozbudowie i pracach adaptacyjnych, w roku 2011 stały się nowoczesnym zapleczem lokalowym Kampusu Technicznego uczelni. W jego skład wchodzą dzisiaj trzy budynki dydaktyczno-badawcze, amfiteatralna aula wraz z zapleczem, sala wykładowa na 100 osób oraz 8 sal laboratoryjnych i 9 pracowni dydaktycznych. Renowacji poddano również park z zabytkowym drzewostanem otaczający te obiekty.

Kampus Techniczny PANS – widok z lotu ptaka

oprac. dr Tadeusz Łopatkiewicz