Kampus Humanistyczny, ul. Kazimierza Wielkiego 4-8

W skład kompleksu dydaktycznego wchodzą cztery budynki, z których trzy posiadają wybitne walory historyczne i architektoniczne.

W budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 przekazanym uczelni przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2000 roku, mieściła się dawna Szkoła Podstawowa nr 2. Zanim budynek przejęła uczelnia, przez 7 lat był nieczynny i popadał w ruinę. W latach 2001-2002 uczelnia wykonała remont kapitalny: wzmocniono fundamenty i ściany nośne, przystosowano gmach do potrzeb dydaktycznych. Oddana została do użytku aula ze 160 miejscami i kompletnym wyposażeniem audiowizualnym.

Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 to dawna siedziba Szkoły Podstawowej nr 1. Przekazany został uczelni w 2000 roku przez gminę Krosno. To najstarszy budynek z tradycją XVII-wieczną. W nim mieściło się krośnieńskie kolegium jezuickie. W momencie przejęcia przez PWSZ obiekt nadawał się jedynie do kapitalnego remontu, który został przeprowadzony w latach 2003-2005. Po wzmocnieniu fundamentów i ich izolacji oraz wykonaniu nadbudówki z nowym dachem oraz przystosowaniu do potrzeb studentów i pracowników stał się nowoczesnym budynkiem dydaktycznym. Studenci i wykładowcy szczególnie cenią sobie atmosferę, swoisty genius loci, której źródłem jest bogata przeszłość tego miejsca. 

W dwóch budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego 6A i 6B otrzymanych w 2000 roku od gminy Krosno mieścił się wcześniej Zespół Szkół Zawodowych. Obiekt w 2001 roku został odremontowany i na nowo wyposażony w sprzęt dydaktyczny i laboratoryjny. 

Dodatkowo w latach 2010-2011 zrealizowano dalsze prace modernizacyjne przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 2007-2013. Wykonano wtedy adaptację poddasza budynku na osiem sal dydaktycznych, zainstalowano windy osobowe oraz przebudowano łącznie 16 pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby Zakładu Budownictwa, Energetyki i Pielęgniarstwa. Modernizacja budynku 6a, 6b oraz 8 obejmowała m.in. wymianę instalacji wewnętrznych, montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz dostawę wyposażenia obiektów w pomoce naukowo-dydaktyczne i sprzęt badawczy niezbędny do realizacji prac inżynierskich. W tym budynku mieści się także Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Oficjalne otwarcie Centrum miało miejsce w marcu 2019 roku.