Czas zadumy, refleksji i wspomnień o tych, którzy odeszli…

Pierwsze dni listopada to szczególne chwile. Przed nami dni pełne ciszy, przemyśleń i tęsknoty za tymi, których z nami nie ma. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny pozwalają zatrzymać się choćby na moment, a pochylenie się nad miejscem pochówku zmarłych wzbudza w nas refleksje nad sensem istnienia i czasem odchodzenia. W ten trudny i zarazem wyjątkowy czas Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wspomina swoich pracowników, wykładowców, mentorów oraz studentów, którzy przez lata stanowili część naszej społeczności, a odeszli od nas w ubiegłym roku akademickim.

Tadeusz Paweł Wasilewski (02.12.1967 – 23.10.2021)

Związany z Uczelnią od 2005 roku. Prowadził zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo w zakresie chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego oraz psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Zapamiętamy Go jako wspaniałego wykładowcę i kolegę, wrażliwego na potrzeby innych, obdarzonego niezwykłym poczuciem humoru, pogodą ducha i potrafiącego zjednać sobie zarówno swoich studentów jak i współpracowników.
https://kpu.krosno.pl/z-glebokim-zalem-zawiadamiamy-3/

mgr Zbigniew Sobolewski (22.02.1949 – 23.11.2021)

23 listopada 2021 roku po długiej chorobie zmarł, emerytowany, wieloletni pracownik i nauczyciel akademicki w Kolegium Nauczycielskim w Krośnie i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, założyciel i pierwszy trener drużyn siatkówki kobiet AZS Karpaty Krosno w Kolegium Nauczycielskim i PWSZ oraz ich długoletni menedżer, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, pasjonat modelarstwa, człowiek wielkiego serca dla sportu i życzliwości dla ludzi.
https://kpu.krosno.pl/taki-pozostanie-w-naszej-pamieci/

Prof. dr hab. Janusz Strutyński (15.05.1932 – 23.12.2021)

W dniu 23 grudnia 2021 roku zmarł Pierwszy Rektor krośnieńskiej Uczelni, prof. dr hab. Janusz Strutyński, wybitny językoznawca, ceniony wykładowca i nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie onomastyki, słowotwórstwa dawnej polszczyzny i metodyki nauki o języku. Autor wielu ważnych rozpraw naukowych i książek, podręczników akademickich i szkolnych. Na wniosek Senatu PWSZ w 2001 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 roku – medalem Zasłużony dla PWSZ w Krośnie.
https://kpu.krosno.pl/taki-pozostanie-w-naszej-pamieci-2/