Czas zadumy i pamięci

Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo
Zbigniew Herbert

Początek listopada to szczególny czas, gdy nasze myśli kierujemy ku tym, którzy odeszli. To czas wspomnień, refleksji, zatrzymania się, a także czas na zadawanie pytań o własne miejsce w świecie. Pamięć o zmarłych jest wyrazem szacunku wobec Nich, jest również czynnikiem budującym naszą tożsamość. Zachowanie pamięci o przodkach pomaga określić siebie. Rozmyślając o tym kim byli, skąd pochodzili i jakimi byli ludźmi, dowiadujemy się czegoś ważnego również o sobie.

Tak, jak pamiętamy o grobach naszych najbliższych, tak samo powinniśmy pamiętać o miejscach pamięci narodowej. Pamięć o wydarzeniach historycznych, pozwala nam na budowanie zbiorowej tożsamości. To zapis historii. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych wydarzeniach i tych miejscach. Powinniśmy przekazywać następnym pokoleniom nie tylko wiedzę o przeszłości, ale także szacunek dla naszej historii.

Pamiętamy i pomagamy

Studenci i pracownicy uczelni w mglisty poranek, 6 listopada br., wspierając lokalnego producenta chryzantem, ułożyli z 200 kwiatów napis KPU Krosno Pomagamy.

Następnie chryzantemy zostały rozwiezione na okoliczne groby i pomniki:

 • Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krośnie
 • Pomnik poległych za Ojczyznę 1914-1920 w Krośnie
 • Pomnik poległych w I wojnie światowej we Wrocance
 • Grób Ignacego Łukasiewicza w Zręcinie
 • Pomnik pamięci ofiar I i II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w miejscowości Zręcin
 • Cmentarz Żydowski w Krośnie
 • Pomniki 22-Poległych z okresu II Wojny Światowej w Jedliczu
 • Grób córek Marii Konopnickiej na cmentarzu w Jedliczu
 • Cmentarz wojenny nr 6 w Krempnej
 • Dąb Pamięci Ofiar Golgoty Wschodu w Żyznowie
 • Pomnik bohaterów poległych w walkach o wolność ojczyzny w Strzyżowie