Cykl wykładów „Polska i jej sąsiedzi”

Cykl wykładów Polska i jej sąsiedzi

Cykl „Polska i jej sąsiedzi” powstał z inicjatywy  Rektora PWSZ w Krośnie prof. dr hab. Grzegorza Przebindy i został zapoczątkowany w 2013 roku.

Odczyty, wykłady i spotkania organizowane w tym cyklu mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą kultury, języka, historii i polityki krajów europejskich. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy na temat stosunków Polski z państwami sąsiadującymi – trudnych historycznych relacji i współczesnych zależności.

Zapraszani pisarze, politycy, uczeni wygłaszają odczyty o historii, kulturze i językach zachęcając jednocześnie do dyskusji o historii i współczesnej polityce.

Gośćmi cyklu „Polska i jej sąsiedzi” byli:

Natalia Sołżenicyn

Paweł Basiński

dr hab. Adrienne Körmendy 

Bogumił Luft 

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Dmitrij Bykow

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Profesor Istvan Kovács

Grzegorz Łubczyk

Ambasador Republiki Białoruś profesor Wiktar Gajsionak 

Profesor Siergiej Kirsanov