Najczęstsze pytania

Jaki jest planowany termin początku zajęć?

Zajęcia rozpoczynają wraz ze zgromadzeniem ilości zgłoszeń wystarczających do utworzenia grupy (około10 osób). Wówczas podany jest termin pierwszych zajęć i ustalany z grupą indywidualny harmonogram spotkań.

Aby zarejestrować się na szkolenie Cisco należy:

  • wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją poprzez e-mail cnap@pwsz.krosno.pl
  • dostarczyć do wglądu odcinek potwierdzający dokonanie opłaty za dany semestr szkolenia
    Dowód wpłaty nalezy dostarczyć po informacji, że jest odpowiednia liczba uczestników i kurs się rozpocznie
  • przedstawić osobiście lub przesłać kopię tego odcinka.
  • Dane odnośnie konta zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym po utworzeniu grupy.

Czy każdy uczestnik ma oddzielny komputer?

Tak. kazdy uczestnik ma swoje stanowisko, na którym może realizować ćwiczenia objęte szkoleniem.

Czy jest możliwość rozpoczęcia kursu od semestru II?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ system egzaminowania Cisco nie pozwala na ominięcie egzaminów cząstkowych.

Gdzie można zdobyć certyfikaty CCNA,

Egzaminy można zdawać w ośrodkach Pearson VUE oraz Prometric, najbliżej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie więcj informacji: http://cisco.wsiz.rzeszow.pl/index.php?menu=6&id=certyfikacja_ccna

Czy za egzamin certyfikacyjny pobierane są dodatkowe opłaty?

Tak. Opłaty te są pobierane za przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego po ukończeniu kursu i są ustalane przez centrum certyfikacji Pearson VUE.

Jakie są wymagania od uczestnika kursu CCNA Exploration?

Od uczestnika takiego kursu nie ma właściwie większych wymagań, zalecane jest jednak, aby była opanowana podstawowa umiejętność obsługi komputera oraz dobrze widziana jest przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.

Ile trwa cały kurs CCNA?

W trybie standardowym cały kurs trwa rok, czyli 2 semestry akademickie (po 2 semestry CCNA na 1 semestr akademicki). W innych trybach kurs może trwać krócej.

W jaki sposób przebiegają szkolenia?

Każde spotkanie wygląda w podobny sposób, czyli składa się z części teoretycznej, na której instruktor przedstawia zagadnienia dotyczące danego tematu, zaś druga część zajęć to część praktyczna, na której uczestnicy wykonują ćwiczenia w oparciu o wyznaczone topologie. Każdy semestr składa się z małych teoretycznych testów cząstkowych oraz z dużego egzaminu teoretycznego i praktycznego na koniec semestru lub kursu.

W jakim trybie prowadzone są zajęcia?

Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym lub zaocznym. W trybie wieczorowym zajęcia są 4-godzinne zazwyczaj w godzinach 16.00 – 20.00 lub innych ustalonych z grupą indywidualnie, istnieje również możliwość dodatkowych spotkań weekendowych w sobotę lub w niedzielę.

Jak liczne są grupy szkoleniowe?

Grupy składają się najczęściej z ok. 10 osób.