Stypendium Pigonia

Wręczenie dyplomów laureatom Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

Wręczenie dyplomów laureatom Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia

10 marca 2020 r. prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, wręczył dyplomy studentom i pracownikom Uczelni, którym zostało przyznane stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia został utworzony decyzją Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława […]

Czytaj dalej

Stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia – nabór wniosków studentów na rok akademicki 2019/2020

Stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia – nabór wniosków studentów na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że został wznowiony nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów. W związku ze zmianą kryteriów przyznawania stypendiów prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla […]

Czytaj dalej