Projekty badawcze

Rozszerzanie kręgu podmiotów i zastosowań  korzystających  z opracowań metodologii badań georadarowych oraz wykonywanie i analiza pomiarów dla podmiotów zewnętrznych

Rozszerzanie kręgu podmiotów i zastosowań korzystających z opracowań metodologii badań georadarowych oraz wykonywanie i analiza pomiarów dla podmiotów zewnętrznych

Pracownicy Zakładu Inżynierii Środowiska stale poszerzają krąg podmiotów, dla których metoda badań georadarowych może okazać się pomocna  w ich działalności. W latach 2017-2019 prowadzono badania dla uczelni wyższych – dla przykładu wykonanie profilowań georadarem na poligonie testowym dla AGH w Krakowie, jak również dla takich podmiotów jak: Urząd Miasta Krosna […]

Czytaj dalej. Rozszerzanie kręgu podmiotów i zastosowań korzystających z opracowań metodologii badań georadarowych oraz wykonywanie i analiza pomiarów dla podmiotów zewnętrznych

Prowadzenie przez pracowników KPU w Krośnie doświadczalnego gospodarstwa rolnego na terenach należących do Uczelni

Prowadzenie przez pracowników KPU w Krośnie doświadczalnego gospodarstwa rolnego na terenach należących do Uczelni

W Uczelni utworzono pole dydaktyczno-naukowe, które stwarza możliwości praktycznego szkolenia studentów, młodzieży szkolnej oraz producentów rolnych. To miejsce, w którym myśl nauki zostaje praktycznie zastosowana i sprawdzona w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych. Grunty orne o powierzchni 1ha, położone są na glebach klasy III a – zaliczanych do kompleksu pszennego dobrego. Analizy […]

Czytaj dalej. Prowadzenie przez pracowników KPU w Krośnie doświadczalnego gospodarstwa rolnego na terenach należących do Uczelni

Udzielanie wsparcia i promocja indywidualnego rozwoju naukowego studentów i pracowników akademickich

Udzielanie wsparcia i promocja indywidualnego rozwoju naukowego studentów i pracowników akademickich

W 2017 roku Uczelnia utworzyła własny fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia. Celem utworzenia tej inicjatywy jest wsparcie indywidualnego rozwoju naukowego studentów i pracowników akademickich. Z założenia wsparciem finansowym objęto bardzo szeroko rozumiane inicjatywy, w których dostrzeżono potencjał pracowników jednostki. W latach 2017- 2019 przyznano granty w zakresie dyscyplin, w których […]

Czytaj dalej. Udzielanie wsparcia i promocja indywidualnego rozwoju naukowego studentów i pracowników akademickich

Wdrożenie autorskich programów kształcenia służących upowszechnianiu wiedzy

Wdrożenie autorskich programów kształcenia służących upowszechnianiu wiedzy

Uczelnia opracowała i utworzyła autorskie programów kształcenia z zakresu dziedziny nauk rolniczych. W szerokiej ofercie  studiów podyplomowych znalazły się m.in. Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych,  Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej. PWSZ Krosno prowadził i kontynuuje także unikalne w skali kraju kursy  dokształcające: Kurs zakładania ogrodu jadalnego z elementami permakultury; […]

Czytaj dalej. Wdrożenie autorskich programów kształcenia służących upowszechnianiu wiedzy

Wsparcie rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw komunalnych poprzez opracowanie metodologii zarządzania gospodarką wodną na obszarze południowo-wschodniej Polski

Wsparcie rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw komunalnych poprzez opracowanie metodologii zarządzania gospodarką wodną na obszarze południowo-wschodniej Polski

W celu zwiększenia efektywności zarządzania infrastrukturą wodną,  w latach 2017-2018 opracowano model zmniejszający stopień ryzyka oraz optymalizację działań dezynfekcyjnych  i remediacyjnych poprzez symulację zmian zawartości patogenów w sieci wodociągowej, przystosowany zwłaszcza do  Cryptosporidium(istotnego pasożyta pierwotniaka). Projekt pt. „Model do symulacja epidemiologicznego ryzyka oraz optymalnego zarządzanie działaniami remediacyjnymi”, opracowany został m.in. […]

Czytaj dalej. Wsparcie rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw komunalnych poprzez opracowanie metodologii zarządzania gospodarką wodną na obszarze południowo-wschodniej Polski